LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Podle vyhlášky 391/2013sb. Ministerstva zdravotnictví ČR je stanoveno, že každý registrovaný sportovec, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců, je povinen doložit lékařskou prohlídku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Tímto žádáme rodiče našich členů ročníků narození 2011 a starších o doložení kopie potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu do termínu 30.11.2022. Použijte prosím žádost o posouzení zdravotní způsobilosti viz níže. Pokud Vám praktický či dětský lékař potvrzení nevystaví, informujte svého trenéra nebo pište na email daviduhl@post.cz (737 572 927).

Zde… naleznete žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k TV a sportu (formulář)
Zde… naleznete vyhlášku č. 391/2013 Sb.
Zde… naleznete vyjádření Českého atletického svazu v vyhlášce č. 391/2013 Sb
Zde… naleznete vyjádření právníků ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 391/2013 Sb

Vyjádření AK Olomouc:
Atletický klub Olomouc bude tuto prohlídku vyžadovat u všech nově registrovaných a stávajících členů ročníku narození 2011 a starších. Lékařskou prohlídku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu může vystavit praktický nebo dětský lékař v případě, že má možnost vyšetření standardního klidového EKG. Pokud tuto možnost nemá nebo z nějakého důvodu potvrzení vystavit nechce, musí daný sportovec navštívit Tělovýchovné lékařství FN Olomouc. Tyto prohlídky objednává hromadně Atletický klub Olomouc a důležitou součástí je výpis ze zdravotní dokumentace od praktického nebo dětského lékaře. Prosíme proto o zjištění, zdali Vám lékař potvrzení vystaví.

Na tělovýchovnou lékařskou prohlídku se můžete objednávat na recepci ReFit Clinic nebo ve Fakultní nemocnici Olomouc – oddělení tělovýchovného lékařství.

ReFit Clinic s.r.o.

U Reálky 4
779 00 Olomouc
IČO: 04285522 

Telefon: +420 774 761 764
E-mail: info@refitclinic.cz

Pokud jste již tuto prohlídku absolvovali v loňském roce v tomto zdravotnickém zařízení, stačí se pouze objednat a přinést vyplněný informovaný souhlas se zátěžovým testem.

Pokud jdete na prohlídku poprvé, potřebujete následující dokumenty:
Informovaný souhlas se zátěžovým testem
Dotazník sportovce ke zjištění potenciálně zjistitelných nemocí srdce
– Výpis ze zdravotní dokumentace od svého obvodního lékaře

 

Povinná lékařská prohlídka je vyžadována:

  • u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců)
  • u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje)
  • u žáků sportovních škol

Obsahem každé lékařské prohlídky pro výkonnostní sportovce je:

  1. rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí,
  2. sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována,
  3. rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaných onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována,
  4. komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována,
  5. rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově,
  6. zjištění základní antropometrie,
  7. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření
  8. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku,

 Spolupracujeme s ReFit Clinic