Propozice 2022 – CZ

Pořadatel: AK Olomouc
Datum: 7.- 9.7.2022
Místo: stadion TJ Lokomotiva Olomouc
Ředitel závodu: Pavel Vrzala
Technický ředitel: Drahoslav Dočkal
Sekretář závodu: Vendula Šebečková
Hlavní rozhodčí: Ludmila Pudilová
Závodní kancelář: Jiří Novotný, Martin Hradil  
Klasifikace: Národní
Mezinárodní TD: Iva Machová
Kontaktní email: czechopen@hotmail.com
Web: http://czechopen.atletikaolomouc.cz
 

Úhrada

Účastnický poplatek pro závodníky z ČR 500,- (libovolný počet disciplín, upomínkový dárek, vyhlášení nejlepších sportovců v disciplíně včetně medaile a diplomu).

V případě podání přihlášky po termínu (15.6.2022), bude účastnický poplatek pro závodníky z ČR 800,-.

Storno poplatky
Pokud se závodník přihlásí a pak se nezúčastní, ani svou účast včas nezruší písemně nejpozději48 hod předem, budou účtovány storno poplatky za stravu a ubytování!

Startovné se nevrací!

Podmínky pro účast:
včasné zaslání přihlášek, povinná je mezinárodní nebo národní klasifikace. Uhrazení startovného do 7.7.2022!


Kategorie
Junioři do 18 let: T/F 10-20-30-40-50-60
Dospělí: T/F 10-20-30-40-50-60

Disciplíny
Běhy, jízdy, vrhy, hody, skok daleký a skok vysoký
Podmínkou pro otevření disciplíny je minimální účast 2 soutěžících. Medaile budou uděleny v disciplíně, kde bude startovat 3 a více soutěžících. 

Přihlášky
Podávejte na oficiálním formuláři, jiný formát nebude akceptován.
Přihlášky podávejte do 15.6.2022.

Pozdější přihlášky nemusí být akceptovány.
Podmínky pro účast: včasné zaslání přihlášek, povinná je mezinárodní nebo národní klasifikace.

Požadavky na národní klasifikaci je nutné uvést v přihlášce.

Přihláška ke stažení – přihlašování bylo ukončeno 15.6.2022.

Ubytování a stravování:

Vysokoškolské koleje
Cena 350,-/osobu a noc. Při obsazení pokoje pouze jednou osobou 490,-

Termín pro požadavky na ubytování je stanoven do 15.6. 2022.
V přihláškách musí být, uvedeno kolik osob potřebuje ubytování, od kdy do kdy. 

Cena 350,-/osobu a noc.
Nezaručujeme ubytování, které bude požadováno po datu 15.6. 2022.

Cena za plnou penzi je 445,- za osobu.
Stravování – časy budou upřesněny v Bulletinu

Snídaně: ve svých hotelích, v případě ubytování na kolejích a internátě to bude škola pro neslyšící
Obědy: se podávají na atletickém stadionu, časy budou upřesněny, možnost objednání pouze obědových balíčků
Večeře: budou ve škole pro neslyšící
 

Harmonogram:
Závody budou probíhat v pátek odpoledne a v sobotu celý den (8.-9.7.2022)
Předběžný časový pořad naleznete zde.

Prezentace
Pouze na stadionu (nikoliv v místě ubytování!) TJ Lokomotiva, tř. 17. listopadu 3, Olomouc


Vedoucí výpravy nebo závodník předloží  
Registrační průkaz u sportovců bez licence  s vyznačením zařazení do příslušné kategorie, popřípadě kopii klasifikačního protokolu.
Seznam sportovců, potvrzení o platbě startovného popř. ubytováváni a stravy.

Technická porada  
Proběhne v hale atletického klubu (čas bude upřesněn).

Pro vedoucí výprav a závodníky bude porada poslední možností pro potvrzení a úpravy startů.
Pozdější změny nebudou možné! 

Pravidla
Dle pravidel World para athletics 

Povrch dráhy
Polytan M, časomíra Omega Electronics 

Protesty  
Podávají se písemně na oficiálním formuláři se vkladem 500,- Kč hlavnímu rozhodčímu do 30 min. po oficiálním vyhlášení výsledků.  Oficiální  formulář  na  požádaní  vydá  závodní  kancelář.  Vklad  v  případě  zamítnutí  protestu propadá ve prospěch pořadatele.  

Závěrečné ustanovení
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a ustanovení pořadatele. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v harmonogramu.

Pavel Vrzala
Telefon: +420 608 033 120