Úvod

Jak přihlásit dítě do přípravky AK Olomouc čtěte zde.

AK Olomouc patří mezi nejúspěšnější atletické kluby v České republice v mládežnických kategoriích. Družstva mužů a žen úspěšně bojují v I. NL a již tradičně se účastní kvalifikace o extraligu. Družstva žáků, dorostenců a juniorů se každoročně účastní finále Mistrovství ČR, kde usilují o medaile.

Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her, gymnastiky apod. Našim cílem je zajistit pro děti optimální tělesný a výkonnostním vývoj tak, aby nedocházelo k předčasné specializaci a pozdějšímu přesycení sportováním. Zároveň však chceme talentovaným dětem představit atletiku jako sport, kterému by se později mohly věnovat na výkonnostní úrovni. Tréninky probíhají na atletickém stadionu TJ Lokomotiva Olomouc a v zimě v prostorách uvedených v rozpisu.

Atletické přípravky AK Olomouc mají skupinu „Atletické školky“ určenou pro děti předškolního věku (4-5let), skupiny „Malé přípravky“ pro děti od 6-8 let, skupiny „Velké přípravky“ pro děti ve věku 9-11 let a skupiny „Výběrové přípravky„.

Výběrové skupiny jsou obsazovány dětmi, které jsou vytipovány trenérem a které by mohly mít větší předpoklady pro výkonnostní atletiku v pozdějších letech. Děti mohou být do těchto skupin vybrány kdykoliv v průběhu roku. V této souvislosti budeme vždy postupovat v součinnosti s rodiči. Tréninková náplň zůstává prakticky stejná, jen s větším důrazem na základy atletických disciplin a soutěživost. Tréninky probíhají v letních měsících (září, říjen, duben, květen, červen) v areálu TJ Lokomotiva Olomouc, tř. 17. listopadu 3. V případě nepříznivého počasí (déšť, chladno atd.) se tréninky konají v atletické hale TJ Lokomotiva. V zimních měsících (listopad – březen) v tělocvičnách.

Tréninky skupin „Malé přípravky“ a „Velké přípravky“ probíhají dvakrát týdně po dvou vyučovacích hodinách (2×90 minut), „Atletická školka“ jedenkrát týdně 60 minut. V letních měsících (září, říjen, duben, květen, červen) v areálu ZŠ Heyrovského. V případě nepříznivého počasí (déšť, chladno atd.) se tréninky konají v tělocvičně ZŠ Heyrovského. V zimních měsících (listopad – březen) v tělocvičnách. Tréninky probíhají v jednotlivých skupinách (dle věku) pod vedením kvalifikovaných trenérů mládeže. Ve dnech školních prázdnin a státních svátků se trénink přípravek nekoná.

Naše děti navštěvující skupiny „Velké přípravky“ a vybrané děti „Malé přípravky“ se každoročně účastní „Krajské soutěže družstev přípravek v atletice“. V ní pravidelně obsazujeme přední pozice.

Od 12 let se již děti účastní závodů žákovských kategorií a tudíž končí období přípravek. Začíná trénink v tréninkových skupinách trenérů specialistů zaměřených na určitý okruh disciplín (vrhy, hody, skoky, sprinty, běhy), do kterých jsou děti přijímány na základě osobní domluvy s trenérem specialistou.

Žáci 5. tříd nastupující do 6. třídy základní školy mají možnost na základě talentových zkoušek nastoupit do atletické třídy na ZŠ Heyrovského, kde je rozšířena výuka tělesné výchovy na 5 hodin týdně bez negativního vlivu na omezení ostatních vyučovacích předmětů. Vedle rozšířených hodin TV jsou každoročně pořádána 3 soustředění. Na podzim kondiční soustředění, v zimě lyžařské soustředění a v jarním období speciální atletická příprava. O výborné kvalitě výuky atletiky na této škole svědčí nejenom skvělé umístění družstev žactva ve finále Mistrovství ČR, ale také individuální úspěchy bývalých studentů této školy, ze kterých se stali reprezentanti České republiky.