Úvod SpS

Sportovní středisko atletiky (SpS)

Sportovní střediska jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v České republice.

U talentované mládeže zařazené do SpS se zejména rozvíjí všeobecná sportovní dovednost, na kterou navazuje specifická atletická příprava. Významným atributem jejich činnosti je získání pozitivního vztahu k aktivní pohybové a sportovní činnosti.

SpS připravují sportovce na přechod do Sportovních center mládeže (SCM), Sportovních gymnázií (SG) a do výkonnostního sportu v dorosteneckých a juniorských kategoriích.

Cílem programu je podpora:

  • stávajícího systému sportovních tříd (dále jen „ST“), které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů. Podpora se týká sportovní přípravy žáků na základních školách ve spolupráci s atletickým oddílem/klubem a základní školou (dále jen ZŠ),
  • SpS, která se orientují na sportovní přípravu dětí, zpravidla ve věkové kategorii 6 až 15 let, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů.

SpS zřizuje ČAS s ohledem na svazovou koncepci v oblasti péče o sportovně talentovanou mládež pro věkovou kategorii 6 až 15 let (zpravidla žáci základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií).

Sportovní třídy (ST)

Sportovní třídy atletiky vyvíjejí svou činnost na druhém stupni základní školy od 6. do 9. postupového ročníku. Byly ustanoveny na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se souhlasem ředitelství základní školy, Českého atletického svazu a spolupracujícího Atletického klubu v Olomouci.

Do sportovní třídy jsou zařazováni žáci na základě výběrového řízení, třída je výběrová i po stránce prospěchové.

Ředitelství základní školy zabezpečuje výuku dle učebního plánu pro základní školy 1. – 9. ročník s rozšířenou výukou tělesné výchovy, zpracovaných na základě Rámcového vzdělávacího programu (RVPZV). Ve sportovních třídách je výuka tělesné výchovy pět hodin týdně a je vedena k všestrannému rozvoji základních pohybových schopností a zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností.

Děti ze sportovní třídy se každoročně zúčastňují několika soustředění: v říjnu kondiční příprava na horách, v lednu soustředění na lyžích a na jaře speciální atletická příprava ve sportovních centrech. Tyto děti maximálně podporuje Atletický klub Olomouc.