Kontakty

Atletický klub Olomouc

Tř. 17. listopadu 3
CZ-77200 Olomouc

email: info@atletikaolomouc.cz
tel: +420 585 224 676

IČO: 41031369

bankovní spojení: Fio banka
číslo účtu: 2101887455/2010
IBAN: CZ22 2010 0000 0021 0188 7455
SWIFT-BIC: FIOBCZPPXXX

GDPR
Atletický klub Olomouc z. s. je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet prostřednictvím e-mailu: info@atletikaolomouc.cz nebo na korespondenční adrese klubu. Uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Shora uvedenými způsoby se mohou subjekty na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů.